Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2017

298. Geschiedschrijver van Den Bosch - Symon Pelgromstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 298LBBevrijdingstroepen van de 53rd Welsh Division op het terrein tussen Symon Pelgromstraat (op voorgrond) en Jacob van Oudenhovenstraat. Oktober 1944. Foto: Erfgoed ’s-Hertogenbosch nr. 0007215

De Symon Pelgromstraat is een van de verbindingsstraten tussen de Aartshertogenlaan en de Van Rijckevorsel Van Kessellaan. Op 29 oktober 1937 besloot de gemeenteraad om een aantal straten in de Vliert te benoemen naar Bossche kroniek- en geschiedschrijvers, vanaf de 15e tot de 20ste eeuw. Een daarvan was Simon Pelgrom, in 1937 werd zijn voornaam nog geschreven als Sijmon en in 1961 weer gewijzigd in Symon. De straat is genoemd naar Simon Pelgrom, geboren rond 1507 en overleden in 1572 te ’s-Hertogenbosch. Hij stamde uit een - in de 15e en 16e eeuw - aanzienlijk Bosch geslacht. Hij volgde in zijn geboortestad de Latijnse school. Pelgrom trad toe tot de orde van de wilhelmieten. Dit convent werd rond 1200 gesticht op een donk – iets buiten de stadsmuren langs de weg naar Den Dungen - door enkele heremieten (kluizenaars) uit Heesch. De officiële naam van dit mannenklooster luidde Porta Coeli (Hemelse Poort). Meestal sprak men van Baseldonk, naar de naam van de stichter van de orde Winaldus van Basel. Rond 1245 sloot deze vestiging zich aan bij de orde van de wilhelmieten, zo genoemd naar hun patroon Wilhelmus van Malavalle (overleden 1157). In 1542 gaven de stadsautoriteiten de opdracht alle kloostergebouwen af te breken. Men wilde voorkomen dat de in Brabant rondtrekkende, Gelderse benden van Maarten van Rossum de gebouwen als verschansing en steunpunt zouden kunnen gebruiken. De ‘baselaars’ vestigden zich binnen de stadswallen op een onbebouwd terrein tussen het Sint-Jacobskerkhof en de Windmolenberg. Simon Pelgrom volgde in 1539 Jacobus Donk als prior op. In 1557 werd hij gekozen tot provinciaal van zijn orde. Pelgrom heeft een aantal letterkundige en geschiedkundige werken geschreven. In 1540 verscheen zijn geschiedkundige publicatie ‘Descriptio Originis Urbis Silvaeducensis’, over de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch van zijn ontstaan tot aan 1540. Dit werk is van belang, omdat Pelgrom een beroep kon doen op het archief van zijn eigen Baselaarsklooster. Dit archief ging terug tot begin 13e eeuw. Het Latijnse origineel van Pelgroms werk ging verloren tijdens de Beeldenstorm van 1566 en vervolgens in de Tachtigjarige Oorlog. De kennis van dit belangwekkend stuk is echter bewaard gebleven door toedoen van Jacob van Oudenhoven. In 1629 publiceerde Van Oudenhoven zijn ‘Oorspronck van ’s-Hertogen-Bosch, in ’t jaer 1540’, een vertaling in het Nederlands van het in Latijn geschreven werk van Pelgrom.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: zaterdag 18 augustus 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk