Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2015

192. Hoge kerkbeambte - Enckevoirtstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 192LBDe Enckevoirtstraat gezien vanuit de Van der Does de Willeboissingel. Anno 1938. Foto: SA nr. 0044778

De Enckevoirtstraat verbindt de Koningsweg met de Van der Does de Willeboissingel. Deze straat is genoemd naar Willem van Enckevoirt, in 1464 geboren te Mierlo. Hij studeerde in Leuven, waarschijnlijk bij Adriaan Boeyens uit Utrecht, met wie hij bevriend raakte. In 1489 werd Van Enckevoirt naar Rome gezonden, sinds 1495 maakte hij deel uit van het pauselijke hof. Hij oefende er verschillende hoge functies uit, zoals procureur bij de curie en pauselijk kamerheer. Op 9 januari 1522 werd Adriaan Boeyens tot paus Adrianus VI gekozen, de enige uit de Nederlanden. Na deze benoeming nam de invloed van Van Enckevoirt nog meer toe, hij werd vertrouweling van de paus. Hij kreeg weer een nieuwe functie, hij werd hoofd (datarius) van de afdeling die bevoegd was gunsten en voorrechten uit te reiken, zoals aflaten. En hier komt de relatie met ’s-Hertogenbosch om de hoek kijken. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap kreeg via Van Enckevoirt een bevestiging van bestaande aflaten en kreeg er zelfs een bij. Drie gulden en tien stuivers kreeg de prelaat van de broederschap als ‘bemiddelingskosten’. Vier dagen vóór zijn overlijden op 14 september 1523 benoemde Adrianus zijn vertrouweling Van Enckevoirt tot kardinaal. In 1529 werd Willem benoemd tot bisschop van Utrecht. Al deze benoemingen en functies bracht Van Enckevoirt tot grote inkomsten via prebenden, een gebruikelijke praktijk in die dagen. Hierbij verwierf je inkomsten van bijvoorbeeld parochies en bisdommen, zonder lijfelijk ter plaatse aanwezig te zijn. Van Enckevoirt overleed in 1534, zijn grafmonument ligt in de Animakerk.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: maandag 20 augustus 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk