Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2015

191. Kroniekschrijvers - Cuperinusstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 191LBNieuwe woonhuizen aan de Cuperinusstraat. Anno 1946. Foto: SA nr. 0001175

De Cuperinusstraat is een zijstraat van de Boschveldweg in de wijk ‘t Zand. De straat is genoemd naar Albertus Cuperinus, die omstreeks 1500 in ’s-Hertogenbosch werd geboren. Hij trad in 1517 in het cisterciënzerklooster Mariëndonck bij Elshout in. Daar is hij op 65-jarige leeftijd overleden. Cuperinus is bekend geworden, omdat hij in kroniekvorm de geschiedenis (1184-1558) van zijn geboortestad heeft beschreven, met de wijdlopige titel: Die chronicke van der vermaerde ende vromer stad van ’t s Hertogenbosch, in ’t Corte van Henricus die eerste, hertoge van Brabant tot Philippus van Oestenrijck, coninc van Engelant ende hertoge van Brabant. Een kroniek is een verhaal of boek met chronologisch geordende, gedenkwaardige historische feiten en/of omstandigheden. Voor de oudere gedeelten maakte hij gebruik van de kronieken van Van Os, Regino en Molius. Cuperinus beschreef taferelen uit de 16e eeuw alsof hij die zelf had waargenomen. Vergeleken met zijn voorgangers was Cuperinus veel gedetailleerder en bovendien betrouwbaarder. In 1848 liet stadsarchivaris C.R. Hermans de kroniek van Cuperinus uitgeven, onder de titel: Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de stad en Meyerij van ’s Hertogenbosch. Te lezen is, dat het in 1520 slecht gesteld was met de stadsfinanciën. Het stadsbestuur organiseerde daarom een loterij: ‘om uut haren commer te commen; die groote looten waren ses silvere kannen wert’. De laatste aantekening van Cuperinus dateert van 1558: ‘die pestilencie persevereerde in de stat’.

Een moderne Bossche kroniek dateert uit 1981, van Peter-Jan van der Heijden en Henny Molhuysen: Kroniek van ’s-Hertogenbosch, acht eeuwen stadsgeschiedenis.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: woensdag 19 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk