Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2015

158. Deftige huizen

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 158LBDe Oude Dieze gezien vanaf de brug bij de Groote Hekel. Rechts de Triniteitstraat. Datering: circa 1960. Foto: SA nr. 0038165

Over de herkomst van de straatnaam Oude Dieze schrijft de geschiedschrijver Van Sasse van Ysselt in 1910: ‘zij zal alzoo haren naam gekregen hebben toen de Dieze, die achter haar loopt, met eenen nieuwen tak vermeerderd werd’. Er bevinden zich hier meerdere patriciërshuizen. Een daarvan is het hoekhuis op nummer 12. In de voorgevel staat in Romeinse cijfers in natuursteen het jaartal 1888 gebeiteld, met ervoor de letter S en erachter de letter V. Deze verwijzen naar de bouwers en eerste bewoners van het kapitale huis, jhr. Theodore Serraris en diens vrouw Marie Vogelvanger. Begin 1924 werd het gebouw door de Keuringsdienst van Waren in gebruik genomen. Na vertrek van deze dienst in 1982 vond tien jaar later de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis er onderdak. De bekende Bossche beeldhouwer en schrijnwerker Hendrik van der Geld, had zijn woning op nummer 6 en zijn atelier op nummer 4. Diverse beelden in de Sint-Jan komen uit zijn werkplaats, de restauratie in 1877 van de middeleeuwse koorbanken was van zijn hand. Boven de getoogde voordeur van zijn woonhuis liet hij in natuursteen eikenloof zetten met daar onder de tekst: Arbeyd sere voert tot eere. De afbeeldingen in hoogreliëf boven de ramen en deur wijzen op zijn ambacht (steenhouwer, beeldhouwer, ornamentsnijder). Rond 1883 was op nummer 1 de Amalia-bewaarschool gevestigd, in hoofdzaak bestemd voor kinderen van protestanten ‘uit den arbeidenden stand’. In 1993 kwam het Amadeirohuis van de Oeteldonkse Club erin, na verbouwing heeft het nu een woonbestemming.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: woensdag 19 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk