Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche straten 2012

Auteur: Jan Cadee - Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 011LBDe geheel verdwenen noordelijke gevelwand van de Minderbroedersstraat. Anno 1935. Foto: Stadsarchief, nr. 0002014

De Minderbroedersstraat werd in 1365 aangelegd en kreeg de naam ‘het Spoerstraetken’. In 1611 werd de naam gewijzigd in ‘Dravelgas’. Uiteindelijk werd de naam veranderd in de naam van het klooster, dat er vóór 1629 had gestaan, te weten Minderbroedersstraat. De franciscanen minderbroeders kwamen in 1228 naar ’s-Hertogenbosch. In eerste instantie vestigden twee of drie broeders zich vanuit Duitsland in een woning in de buurt van het Lombardje. In 1259 werd begonnen met de bouw van een klooster en een ruimere kerk. In deze kerk konden de bewoners van ’s-Hertogenbosch hun kerkelijke plichten vervullen in plaats van in de oude parochiekerk, de St.-Salvator in Orthen. Zij werd de eerste kerk binnen de stadswallen. Het klooster werd vermoedelijk gebouwd op een terrein gelegen op het achtererf van het huis van de Hertog van Brabant, dat aan de Pensmarkt stond. De hertog heeft dit stuk grond geschonken aan de franciscanen. Het terrein liep van de Pensmarkt tot de huidige Snellestraat (men sprak toen van ‘Achter den Brueren’) en van de Minderbroedersstraat tot aan de Kruisstraat. Op 13 juni 1463 brandde het klooster, tijdens de grote stadsbrand, af maar werd dankzij grote giften weer herbouwd. In 1629 werden klooster en kapel, na de inname van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, opgekocht door de heren Gans en Blom. Een gedeelte werd gesloopt en de rest verkocht. Een van de verkochte gebouwen werd als militaire gevangenis ingericht. Tevens werd op het terrein de Dode Nieuwstraat aangelegd.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: maandag 20 augustus 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk