Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

092. Onder de zon

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 092LB
Poserende kinderen in de Van Sonsteeg. Anno 1955. Foto: SA nr. 0008697

Een van de laatste zijsteegjes van de Vughterstraat is de Van Sonsteeg, gelegen tussen de nummers 268 en 272/272A. Vroeger was het vrij toegankelijk en liep het door naar de Parklaan, tegenwoordig loopt het, via een openstaand hekwerk, dood op bebouwing. Qua bouwperiode behoort het tot het Middeleeuwse stratenpatroon. Vanaf ongeveer 1400 kwam de vroegere Vughterdijk (nu Vughterstraat) uit op de (derde) Vughterpoort, Pieckepoort geheten. De poort werd ter verdediging geflankeerd door Bastion Deuteren en Bastion Vught. Aan de overkant van de Dommel (die als vestinggracht diende) was een militaire gerechtsplaats, waar een galg op stond. Het nabij gelegen Bastion Vught werd daarom ook wel Galgenbolwerk genoemd. Om dezelfde reden werd de Van Sonsteeg ook wel Galgstraat of het Galgenstraatje genoemd. Zijn huidige naam (bij raadsbesluit van 15 juni 1889) dankt het steegje aan de metselaarsbaas Gerardus van Son, naar wie ook de straat Sonneveld is genoemd. Zijn familie bezat hier veel grond en hij liet op deze plaats in het begin van de 19e eeuw een aantal huisjes bouwen. Het pand Vughterstraat 272 dateert uit 1721 en werd De Coningh van Engelant genoemd; later kreeg het de naam ’t Root Cruijs. De woning op nummer 268 heette In ’t Ossenhooft. In de zijgevel van het appartementencomplex Sonneveld aan het Sonneveld, is een gedenksteen gemetseld. Afgebeeld is de Pieckepoort, de derde Vughterpoort, die ongeveer in het midden van het Wilhelminaplein (Heetmanplein) heeft gestaan. Alsmede de tekst: ‘Zoals het was in 1638. Mr. F.J. van Lanschot Burgemeester 1938’.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: donderdag 20 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk