Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

091. Fortuinlijk steegje

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 091LB
Het steegje Achter het Fortuintje anno 1933. De woningen links zijn onbewoonbaar verklaard, ze werden pas in 1964 gesloopt.
Foto: SA nr. 0000234

Het steegje Achter het Fortuintje ligt tussen Vughterstraat 254/256 en 258 én tussen Parklaan 23 en 23 A t/m E. Het is genoemd naar het hoekhuis ‘Het Fortuyn’ dat lag aan de voormalige Vughterdijk, thans Vughterstraat 258. Het andere hoekhuis op nummer 254/256 heette ‘Het Rooie Leeuwke’. Begin twintigste eeuw was er nog een water- en vuurhuis in gevestigd. Vooral in de 19e eeuw telde ’s-Hertogenbosch een flink aantal water- en vuurhuisjes, die meestal in de volksbuurten gevestigd waren. Aanvankelijk kon men er warm water en gloeiende kooltjes kopen. Het was niet alleen een praktische voorziening, het was ook een sociaal trefpunt. Later vulden ook andere (huishoud)artikelen de schappen. Na de oprichting van de Gemeentelijke Gasfabriek in 1887 was het tijdperk van de water- en vuurhuizen eigenlijk al voorbij. Het steegje liep vroeger dood op een Binnendiezetak, de in 1950 gedempte Parkstroom. Het eerste gedeelte vanaf de Vughterstraat is van historisch belang, mede door de aanwezigheid van vijf karakteristieke luchtbogen. Het behoort tot het Middeleeuwse stratenpatroon. Halverwege ligt een parkeerterrein, bereikbaar vanuit de Parklaan. Achter in het steegje stond de vóór 1450 gestichte Sint Corneliuskapel, met liefst drie altaren. Het beleg van 1629 veranderde de kapel in een ruïne, in 1664 werd alles afgebroken. Achter de kapel stond enige tijd het Heynsgasthuis voor oude mannen. Volgens een schepenakte van 16 april 1626 ‘streckende van de gemetste buytenste steenen pilaeren der voerscreven Capelle toe op den waeterstroem daerachter vlietende’. Na 1629 werd het gasthuis verplaatst naar Vught.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: donderdag 20 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk