Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

069. Onderwijsstraat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 069LB
Het lossen van de eerste buitenlandse zending van de firma Van Gulick in ’s-Hertogenbosch na de Tweede Wereldoorlog vond plaats in de Postelstraat. Datering: 1949. Foto: SA nr. 0025923

De Sociëteit Zusters van Jezus, Maria en Jozef (de Zusters van het Gezelschap van JMJ) legde zich toe op het geven van onderwijs aan arme kinderen, en op bejaarden- en gezondheidszorg. Met de opbrengsten uit een kostschool voor meisjes uit de hogere standen, kon de congregatie haar werkzaamheden financieren. Haar instituut wordt ‘Pédagogie Chrétienne’ genoemd. In 1898 vertrokken de eerste zusters naar de missie in Nederlands-Indië. De Zusters van JMJ kopen in 1857 het voormalige refugiehuis (1258-1614) van de Abdij van Postel. Op het achterterrein van dit pand aan de Postelstraat 16 heeft tussen 1616 en 1629 het klooster gestaan van de minderbroeders capucijnen. Binnen tien jaar kopen de Zusters van JMJ alle terreinen tussen Postelstraat en Westwal op. In 1868 laten zij alle gebouwen afbreken. Op het vrijgekomen gebied laten zij hun klooster met kapel en hun scholen bouwen. Uit eerbied voor de naam van een vroeger bestaand, Middeleeuws klooster, wordt het Mariënburg genoemd. Tussen 1897 en 1899 bouwt architect J.H. Groenendaal het neogotische convent. De hoofdingang wordt aan de Sint-Janssingel gesitueerd. In omvang is het complex zo groot, dat de gehele administratie, het hoofdbestuur, moederhuis, noviciaat, de pas gestichte kweekschool en het internaat er in gevestigd kunnen worden. Vanaf 1900 wordt een aantal scholen aan de Postelstraat ondergebracht: een bijzondere meisjesschool, bewaarschool, handelsschool voor meisjes, lagere school, Montessorischool, ulo-school, vakschool. In 1976 worden de gebouwen van JMJ afgebroken, in 1978 volgt archeologisch onderzoek. Aan de Postelstraat, tussen Capucijnenpoort en Lamstraatje, verrijst een appartementencomplex, met de naam Keizershof.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: woensdag 19 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk