Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

066. Snelle drinkbekers

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 066LB
Oostelijke gevelwand van de Snellestraat gezien in de richting van de Kruisstraat. Anno 1960. Foto: SA nr. 0038800

De Snellestraat loopt vanaf de Kruisstraat naar de Vughterstraat. Aanvankelijk had de straat geen officiële naam, zij diende als achterstraat van de grote huizen aan de Schapenmarkt. Zij lag achter het Minderbroedersklooster, Bosschenaren betitelden haar als ‘Achter het convent der Minrebroeders’ of ‘Achter de Brueren’. In 1611 heette de Snellestraat nog Koffermekersstraat. Omstreeks de tweede helft van de 17e eeuw ontstond pas de naam Snellestraat en is te danken aan het pand op nummer 32/34 anno 1642 met de huisnaam ‘De drey Snellekens’, bedacht door huiseigenaar Aelbert Herman Snelle van Swoll. Een snel of ‘schnelle’ is een hoge drinkkroes of schenkkan. Na de sloop van het Minderbroedersklooster in 1641 werd ter plaatse ‘Het Geweldiger’ gebouwd. Het was de militaire gevangenis van ’s-Hertogenbosch en bestond uit kamers, waarin veroordeelde soldaten opgesloten werden, een galerij en de woning van ‘de geweldige provoost’, de militaire beheerder van het gevangeniscomplex. Het Geweldiger omvatte het gehele blok huizen en erven dat zich thans bevindt tussen het huis Minderbroedersstraat en Snellestraat, het huis Kruisstraat nr. 1 en de Dode Nieuwstraat. De eigenaren van Het Geweldiger, stadtstimmerman (aannemer) Frans Blom en pensionaris (stadsadvocaat) en later schepen (wethouder) Johan Gans, verhuurden Het Geweldiger aan de Raad van State, totdat deze in 1682 het voormalige Kruisbroedersklooster daartoe aanwees. Het Geweldiger in de Snellestraat werd daarop een herberg, die de naam ‘de Gans’, ook wel ‘de Witte Gans’, kreeg. Oktober 1714 kwam de herberg in bezit van Augustinus van Rijckevorsel, koopman in wijnen. Decennialang is er een wijnzaak in gevestigd geweest.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: woensdag 19 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk