Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

052. Wijnt in de molen

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 052LB
De Windmolenbergstraat anno 1954 gezien vanuit de Hinthamerstraat. Foto: SA nr. 0003711

De Windmolenbergstraat is een zijstraat van de Hinthamerstraat, aan het einde ervan in de bocht vlakbij de voormalige St.-Antoniuskapel. De naam Windmolenbergstraat is zeer oud (1326) en is in de loop van de eeuwen nogal eens verbasterd. In de stukken komt ze voor als Wiemelstraat, Wimelenberch, Weimelestraot en Wijmmelenbergstraat, de wijkbewoners noem(d)en haar de Wijnbergstraot. Dat laatste had overigens meer met wijnt (wind) dan met wijn te maken. De straat dankt haar naam namelijk aan een windmolen, die achter Reinier van Arkel heeft gestaan en vermoedelijk bij het Bethaniëklooster behoorde. De Windmolenbergstraat had ook Straat der Gasthuizen genoemd kunnen worden, er hebben er liefst vijf in gestaan. In 1393 stichtte Aert Keijts een gasthuis voor 13 oude vrouwen. Het Meelmansgasthuis voor 13 oude mannen kwam in 1400 tot stand. Het Jan van Gastbeeksgasthuis, eveneens voor 13 oude mannen, dateert uit 1612. Tenslotte werden in 1651 twee gasthuizen door Hester van Griensven opgericht: een voor 15 arme mannen en een voor 7 oude vrouwen. Alle gasthuisjes zijn inmiddels verdwenen, ze zijn in 1811 opgegaan in de Godshuizen. De grafzerk van Hester van Griensven is echter nog altijd te vinden in de Sint-Janskathedraal. Van de oorspronkelijke Windmolenbergstraat is nog maar een klein gedeelte aanwezig. Ze heeft in onze tijd een zijstraat gekregen, de Van Sasse van Ysseltstraat, die naar de Hekellaan gaat. De zijstraat dankt haar naam aan een van de bekendste Bossche geschiedschrijvers, auteur van onder meer het veel geraadpleegde driedelige werk ‘De Voorname Huizen en Gebouwen van ’s-Hertogenbosch’.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: donderdag 20 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk