Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

051. Voorname straat

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 051LB
De voormalige Sint-Jacobskerkhof met op de achtergrond de Sint-Jacobstraat. Datering: 1930. Foto: SA nr. 00011636

De St.-Jacobstraat is een oude straat. De straatnaam St. Iacobstraet komt al in 1645 voor op de kaart van Covens en Mortier. Ooit behoorde zij tot de meer aanzienlijke straten van ’s-Hertogenbosch. Dat had te maken met de veemarkten en de St.-Jansmarkt, die beide toentertijd op het nabijgelegen St.-Jacobskerkhof werden gehouden. De St.-Jansmarkt was een jaarmarkt, ontstaan in de 14e eeuw. Kooplieden konden er hun waar slijten, daarnaast kwamen er artiesten, kwakzalvers en lieden van lichte zeden op af. De markt zorgde voor veel vertier en was een publiekstrekker. Rond 1700 raakte de St.-Jansmarkt in verval, in de 19e eeuw verdween ze geruisloos van de stedelijke kalender. De huidige St.-Jansdag is de herleving van de St.-Jansmarkt. Die werd gehouden op 24 juni, de feestdag van St.-Jan de Doper, waarnaar de jaarmarkt was vernoemd. De St.-Jansdag wordt nu gehouden op de zaterdag, die het dichtst bij 24 juni ligt. Amateurverenigingen worden dan in de gelegenheid gesteld zich aan het publiek te presenteren. Aan het eind van de St.-Jacobstraat begint tegenwoordig de Bethaniestraat. Vroeger bevond zich hier het rondom de Oude Jacobskerk liggende St.-Jacobskerkhof. Daaraan lag het Baselaarsklooster, waaraan de Baselaarsstraat herinnert. In 1636 en 1637 werd het kerkhof geruimd, en ontstond er een groot plein. Op het St.-Jacobskerkhof stond ook het Bethaniëklooster, waarvan de ruïne nog in het begin van de 20ste eeuw te zien was. Fundamenten ervan zijn in 1979 opgegraven ter hoogte van het pand Bethaniestraat 35. Een gedeelte van de kloosterfundering bevindt zich nog onder dit woonhuis.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: donderdag 20 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk