Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bossche Straten 2013

047. Het zijn er drie

Ed Hupkens
Auteur: Ed Hupkens  Met dank aan de Werkgroep Toponymie, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch

Foto 047LB
Het steegje Achter de Mollen gezien in de richting van de Hinthamerstraat. Anno 1981. Foto: SA nr. 0006658

Tussen Hinthamerstraat 188 en 190 bevindt zich een steegje met de naam Achter de Mollen. Het is genoemd naar winkel met woonhuis op de oosthoek met de naam ‘de Drij Swarte Mollen’, anno 1560. Vroeger heeft het steegje waarschijnlijk Achter de Drie Zwarte Mollen geheten. Tot eind 1929 liep het straatje uit op een zijtak van de Binnendieze, de Doode Stroom geheten. In oktober van dat jaar werd op verzoek van de Congregatie der Zusters van Liefde 64 meter van de Doode Stroom vanaf Achter de Mollen gedempt en van riolering voorzien. Waar nu een overkluizing is, was vroeger een brug over de Binnendieze. Het steegje komt tegenwoordig uit tussen Zuid-Willemsvaart 215 en 217. In het straatje werd een gasthuis gesticht, het Aert Koytsgasthuis. Dit werd door Aart Koyt of Keyt (beide schrijfwijzen komen voor) bij zijn testament op 21 juni 1393 opgericht voor dertien arme vrouwen. Volgens Van Sasse van Ysselt was het ook via het steegje Achter het Schaapshoofd te bereiken. De winkel ‘In de Drij Swarte Mollen’ (Hinthamerstraat 190, hoek Achter de Mollen) behoorde bij de in 1818 opgerichte koffiebranderij van de familie Sweens. Deze koffiebranderij lag achter de winkel, aan de Zuid-Willemsvaart 217. Men koos toen de huisnaam als firmanaam. De eigenaren bewoonden Hinthamerstraat 192, in het pand Den Boerendans, uit 1607. Beide percelen hebben thans één voorgevel, met in het midden een gevelsteen met daarop afgebeeld drie mollen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide De Drie Mollen tot een van de grootste koffiebranders van Europa uit.

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: donderdag 20 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk