Te beluisteren iedere maandag van 19:00 - 21:00 uur bij de HTR en op
zondag 11:00 - 13:00 uur bij
ROS-Kabelkrant, ZIGGO kanaal 43 en
24 uur per dag via onze website.

Bèt van Klaasse 2016

Hèrrie

2016 - nummer 14

BètKlWij hen hier afgeloope Pòsse nogal van Paaspop meuge meegeniete. De wend ston zoo da we d’r tot diep in de naacht nie òn kossen ontkomme en dan zitte wij toch meer as unne kielemeeter van da gewèld vandòn. Wa moet da nie geweest zen vur de minse die daor vlakbé wone èn vur ’t volk in die tènte!? ’t Waar hier zoo da de raome in de kozijne stonne te rammele. Wij gonge mar nor bed, want ge kost de tillevizie nie verstaon. Mar in bed klonk ’t nog harder! ’t Waar of ’t geluid onder de panne deur binnekwaamp. ’t Dreunde en dènderde mar deur. Onze Klaas donderde bekant van bed. Hij zuchtte: ‘Da wordt unne kaoie naacht. Wa moet da toch unnen ònslag zen op de orre van da jong volk.’ ‘Die doen ’t d’r èige òn; daor hoefde gin milleije mi te hebbe.’ Ik waar steeds minder te geniete, want ik kreeg ’n rotgevuul in m’nen buik as de basse gienswijd wir op hol sloege. Hèrrie van metal èn house.
We hurden onzen hond joekere in z’n koi.
‘Wij zen vort te oud vur dees gedoe,’ begos d’n onze. ‘Ja, da kunde wel zegge, mar ik vraog m’n èigen af of dees sort vermaak goewd is vur de jeugd.’ ‘Nou, ge hurt ’r noit nie veul negatiefs over… ’t Schent goewd georganizeerd te worre en da jong volk hi gin schrik van hèrrie of nattighèid.’ ‘’n Bietje, ’n bietje!? As dees ’n bietje is, wil ik wel ’s weete wa veul is bé aow.’ D’n onze snoof unne keer en drèijde z’n èigen op z’n zeij. Èind van de diskussie dus.
Saanderdaags vruug kwaamp ’r tillefoon ùit Kannida. De femilie waar vergeete da ik ’n week eer jarig waar geweest. ‘’t Is al lang opgedreugd,’ snèpte-n-ik, mar och ’t waar goewd bedoeld. Toen ons nicht wijer begos te buurte over van alles en nog wa, wier ’t gezellig. Ik hurde nijts over ons geëmigreerde femilie en daor ben ik alt nijschierrig nor. Ik zin da wij hier Paaspop han en daor moes Kannida meer af weete. ‘Wèffer ’n pop is da?’ Ge kost heure da ze òn ’n speulgoed- of spikklasiepop docht. Toen ik zin da’t vurral veul hèrrie waar, moes d’r nog meer ùitgeleed worre. ‘Zegt mar da ‘pop’ van populaire muziek kùmt,’ mènde onze Klaas men te hèlpe. ‘D’r komme duuzende jong minsen op af en d’r gebeurt venant noit gin rottighèid, dus moete wij mar wenne òn die modèrn rothèrrie en hope da de wend volgend jaor andersum sti.’
Toen ’t tillefoongesprek waar afgeloope, din onze Klaas mi d’n hond nor de Kneijnebuskes. Daor lupt ie alle mèireges ’n bietje ùit te wèije. Kùmt ie ’n ketier lòtter binnegegreenze: ‘Nou han we ’t ’r over da ge bekant noit niks negatiefs over dieje Paaspop hurt, mar nou hen ze hier toch wir zón kolossaal duur ruit van ’t bushùkske vernield. De klótzakke!’ ‘En wie zi d’r da ’t Paaspopbezuukers zen geweest?’ riep ik trug. Daor ha-t-ie niks mir op te mèlde.

geschreven door: Bèt van Klaasse2016 14

© 2011 - 2018 'n Lutske Brabants - Vandaag: donderdag 20 september 2018 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft 's-Hertogenbosch - Sponsor: Dré van der Donk